Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Szkolenia


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Spotkanie informacyjne "Dokumentacja i procedura zamykania projektu realizowanego z FE"

Przewidywana tematyka spotkania to m.in. procedura i harmonogram zamykania projektu, regulacje prawne na poziomie wspólnotowym i krajowym, procedura wg IZ POKL, główne zasady i procedury sporządzania końcowego wniosku o płatność, omówienie konsekwencji nie osiagnięcia celów projektu, reguła proporcjonalności oraz zasady archiwizacji dokumentacji projektowej

 

Spotkanie informacyjne będzie przeznaczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego

faxem na numer: 87 563 02 77

lub e'mailem na adres: lpi@ares.suwalki.pl

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Suwałkach pod nr telefonów 87 563 02 11 oraz 87 563 02 76

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Załączniki:

Formularz_zgloszeniowy

Program_spotkania