Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Szkolenia


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Informacje o funduszach w Nowince i Puńsku

Konsultacje dotyczące  możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej będą prowadzone przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach. Skierowane są do osób z terenu gmin Nowinka i Puńsk. Obejmują m.in.takie tematy jak:

  • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • możliwości pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej,
  • możliwości pozyskania środków na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • możliwości finansowania kursów/szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Ze specjalistą ds. funduszy europejskich można porozmawiać w następujących terminach:

16.03.2015,   godz. 9:00 - 13:00                         Urząd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33

17.03.2015,   godz. 9:00 - 13:00        Urząd Gminy Puńsk, 16-515 Puńsk ul. Mickiewicza 23

 

Wszelkie pytania dotyczące funduszy unijnych można również kierować bezpośrednio do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach

ul. Osiedle II 6A

16-400 Suwałki

tel. 87 5630211; 5630219; 5630276

adres e-mail: lpi@ares.suwalki.pl