Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Szkolenia


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Materiały ze szkolenia dla Beneficjentów RPOWP z rozliczania projektów oraz kontroli w ramach Osi Priorytetowej II, IV, V, VI oraz Działania 3.1.- 14 kwietnia 2014 r.

W dniu 14 kwietnia 2014 r. odbyło się szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z rozliczania projektów oraz kontroli w ramach Osi Priorytetowej II, IV, V, VI oraz Działania 3.1.

Uczestnicy dowiedzieli się m.in.:w jaki sposób poprawnie przygotować wniosek o płatność, jak poprawnie opisać fakturę VAT, w jaki sposób wystąpić o zaliczkę oraz poznali rodzaje kontroli w ramach RPOWP.

Poniżej przedstawiamy Państwu prezentację i zdjęcia ze szkolenia.

Pliki do pobrania: