Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Konkursy i Projekty


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

   Uwaga: Poniższe informacje dotyczą konkursów, w których zakończyły się nabory  wniosków. Zamieszczono tutaj m.in.
   ogłoszenia konkursowe, wyniki oceny formalnej i merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

Wybierz interesujące Cię działanie: Wybierz interesujący Cię konkurs:
Ogranicz wyświetlane wpisy tylko do zaznaczonych działań. Jeśli nie zaznaczysz żadnego punktu pokazane zostaną wszystkie wpisy.
odznacz wszystkie zaznacz wszystkie

Oś priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej

Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kulturyOś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne


Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiskaOś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej
Ogranicz wyświetlane wpisy wybierając rok. Jeśli nie zaznaczysz żadnego punktu pokazane zostaną wszystkie wpisy.
Proszę wybrać rok: