Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Dokumenty


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Uwaga dotycząca składania wniosków

Od 5 czerwca 2009 r., wnioski aplikacyjne należy wypełniać w Generatorze Wniosków, który można pobrać w dziale Generator Wniosków Aplikacyjnych.

 

Ogranicz wyświetlane wpisy tylko do zaznaczonych działań. Jeśli nie zaznaczysz żadnego punktu pokazane zostaną wszystkie wpisy.
odznacz wszystkie zaznacz wszystkie

Oś priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej

Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kulturyOś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne


Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiskaOś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej
Aktualny wzór biznes planu
Prosimy wypełnić poniższy formularz i przesłać go faksem, elektronicznie (zeskanowany lub opatrzony elektronicznym podpisem) lub pocztą.
faks: 085 6548313
E-mail: sekretariat.rpo@wrotapodlasia.pl
adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Zarządzania RPO
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Jak tylko przygotujemy poszukiwane dane, odpowiemy na wniosek elektronicznie lub listownie (formę odpowiedzi określa wnioskodawca w składanym wniosku).
Informacje przygotowywane są przez merytoryczne departamenty Urzędu, zajmujące się tematyką, której dotyczy wniosek. Wnioski mogą być kierowane bezpośrednio do merytorycznych departamentów. Przed wysłaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Ustawą z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 paźdzernika 2001 roku) oraz Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa.