Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Aktualności


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Komitet Monitorujący RPOWP zatwierdził zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca RPOWP, po uzgodnieniu projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z Ministerstwem Rozwoju, przedstawiła dokument Komitetowi Monitorującemu RPOWP.

Komitet Monitorujący RPOWP w trybie obiegowym podjął Uchwałę Nr 5/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

 

Pliki do pobrania: