Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Aktualności


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Jeśli nie dotacja to co?

Alternatywą dla dotacji są pożyczki i poręczenia finansowane ze środków RPOWP. Obecnie działają na rynku 4 fundusze pożyczkowe oraz 2 poręczeniowe. Poniżej prezentujemy podmioty oraz ich ofertę skierowaną do przedsiębiorców.

 

 

Lista instytucji zajmujących się udzielaniem pożyczek i poręczeń finansowanych ze środków RPOWP:


 

 

Aby zapoznać się z ofertą funduszy prosimy o kontakt z poszczególną instytucją. Poniżej krótkie zestawienie:

 

FUNDUSZE POŻYCZKOWE:

 

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15

15-073 Białystok
tel.: (+48 85) 740 86 76; (+48 85) 740 86 83
fax: (+48 85) 740 86 85
e-mail: pozyczki@pfrr.pl
http://pozyczkowy.com.pl/


16-300 Augustów
ul. Brzostowskiego 10A lok. 7
tel.: (+48 87) 643 29 05


18-400 Łomża
ul. Polowa 53
tel.: (+48 86) 215 16 90


17-200 Hajnówka
ul. Wierobieja 30/18
tel.: (+48 85) 682 51 87

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 31 pok. 14
tel.: (+48 85) 730 18 42


16-400 Suwałki
ul. Kościuszki 62
tel.: (+48 87) 643 29 05

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Oddział Zambrów, ul. Fabryczna 3a p.15,
Tel. 086 276 01 56, kom. 664 727 286.

http://www.fdpa.org.pl/

http://www.fdpa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=470&lang=pl

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w  Suwałkach
ul. T. Kościuszki 62,
16-400 Suwałki
Tel. 87 563 22 65
e-mail: pfp@frp.pl

http://www.pfp.frp.pl/

 

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A.  w Suwałkach
ul. Noniewicza 42 A
16-400 Suwałki

tel. 087 563 59 20, 087 563 59 21, 087 563 59 29, 087 566 61 06 w.3

fax: 087 566 74 97
e-mail: pozyczki@ares.suwalki.pl


http://www.pozyczki.ares.suwalki.pl

 

15 -091 Białystok

ul. Rynek Kościuszki 2

tel. kom. 504 513 508


FUNDUSZE PORĘCZENIOWE:

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok

tel.: (+48 85) 740 86 83
fax: (+48 85) 740 86 85

e-mail: fundusz@pfrr.pl 

http://poreczenia.com.pl/

 

Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
18-400 Łomża,
ul M. C. Skłodowskiej 1
Biuro: ul. Piłsudskiego 75
tel./fax (086) 218-13-89

http://www.lfpk.eu/

 

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A.  w Suwałkach
ul. Noniewicza 42 A
16-400 Suwałki

tel. 087 563 59 23, 087 563 59 29, 087 566 61 06 w.3, 

fax: 087 566 74 97
e-mail: pozyczki@ares.suwalki.pl


http://www.pozyczki.ares.suwalki.pl